x
Advies nodig?

Bel 09 248 67 06
Maandag - vrijdag: 9u-19u
Zaterdag: 9u30-16u30

Gelieve dit formulier enkel te gebruiken voor technische problemen. Voor alle vragen omtrent reservaties kunt u terecht bij onze klantendienst

Wij zijn er voor u

09 / 248 67 06
Elke werkdag van 9u tot 19u.
Zaterdag van 9u30 tot 16u30.

Gebruiksvoorwaarden website Pegase

1. Onderhavige website kan enkel en alleen voor private, niet commerciële doeleinden worden gebruikt. Het gebruik van geautomatiseerd systemen en software teneinde informatie van deze website te bekomen (”screen scraping”) is niet toegelaten. Pegase Travel NV behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om alle maatregelen te nemen die zij nodig acht in geval van overtreding van voormeld verbod, zoals bijvoorbeeld het instellen van juridische procedures zonder nadere verwittiging.

 
2. Onderhavige website is het enige en exclusieve kanaal voor de online verkoop van Pegase diensten. Derde partijen die prijzen van deze website vergelijken (o.a. “prijsvergelijkingswebsites”), dienen een schriftelijke Licentieovereenkomst met Pegase Travel NV te sluiten alvorens de prijzen, aangeboden hotels en transportmiddelen, vlucht- en tijdschema’s, etc. die op deze website voorkomen voor het doel van prijsvergelijkingen mogen worden gebruikt. Het staat Pegase Travel NV vrij om al dan niet een degelijke licentieovereenkomst aan te gaan.

 
3. Alle informatie, data en materialen op deze website inclusief namen, logo’s, vluchtschema’s, prijzen etc., alsmede het kleurenschema, de layout, etc. worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht, en/of andere rechten. U mag deze inhoud slechts gebruiken voor zover dat strikt noodzakelijk is binnen het kader van door Pegase Travel NV toegestane, persoonlijke en niet commerciële doeleinden. Ieder ander gebruik, openbaar maken en/of verveelvoudigen van deze inhoud zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Pegase Travel NV is verboden en vormt een inbreuk op deze Gebruiksvoorwaarden voor de website en de aan Pegase Travel NV toekomende rechten.

 
4. U mag geen koppelingen naar deze website maken en/of exploiteren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming vanwege Pegase Travel NV .

 
5. Onderhavige website werd met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld doch Pegase Travel NV maakt voorbehoud omtrent, en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor, eventuele materiële vergissingen die zich kunnen voordoen alsook omrent technische fouten die, niettegenstaande de nodige voorzorgsmaatregelen, toch zouden optreden.