Privacy policy PEGASE

PEGASE respecteert uw privacy.

Onderhavige Privacy Policy verduidelijkt de manier waarop uw persoonlijke gegevens door PEGASE worden verzameld en verwerkt en wie hiervoor verantwoordelijk is.

Op wie heeft onderhavige privacy policy betrekking?

Met PEGASE wordt PEGASE in België bedoeld, zijnde de vennootschappen die in België handel drijven onder de merknamen PEGASE, THOMAS COOK en NECKERMANN, gezamenlijk aangeduid als ‘THOMAS COOK’.

De reisdiensten van THOMAS COOK kan u aankopen via de eigen reiskantoren van THOMAS COOK in België, via de eigen websites van THOMAS COOK, via het call center en via derde reiskantoren. Alzo worden persoonlijke data verzameld via websites, call centers, reiskantoren, apps en sociale media.

Voor THOMAS COOK betreft dit de volgende ecom websites:

Daarnaast heeft THOMAS COOK ook enkele informatieve websites:

Op onze Websites zijn zgn. social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens.

THOMAS COOK is actief op volgende sociale media: Facebook, Instagram, Twitter/Google+, Linkedin, Swarm, Foursquare, Youtube.

Naargelang het type vakantie is TCRB NV (Vlieg- en exotische vakanties, cruises, flight only) of TCI AG (autovakanties, citytrips, wintersport) de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens die u verstrekt.

  • THOMAS COOK RETAIL BELGIUM nv, met maatschappelijke zetel te B-9052 Gent, Tramstraat 67 C, BTW BE 412 677 887.
  • THOMAS COOK INTERNATIONAL AG, vennootschap naar Zwitsers recht met maatschappelijke zetel te Zwitserland, Poststrasse 4, CH-8808 Pfäfikkon, BTW CHE 278 995 865 en met bijhuis B-4000 Luik, Boulevard de la Sauvennierre 54, KBO 0533 973 122 .

Naargelang de aard van uw aankoop bij THOMAS COOK worden uw persoonlijke data beheerd door één van voormelde vennootschappen.

Mogen wij u vragen om onderhavige policy zorgvuldig te lezen. U moet er zich zeker ook terdege van vergewissen dat de andere leden van uw reisgezelschap, waarvoor u geboekt heeft, zich bewust zijn van de inhoud van deze Privacy Policy, dat zij kennis hebben van, en indien nodig zij akkoord gaan met, de verwerking van hun persoonlijke data vooraleer u een reservatie kan maken of een andere dienst van THOMAS COOK voor hen kan reserveren/aankopen en indien in deze policy wordt verwezen naar uw gegevens geldt dit ook voor de gegevens van uw reisgenoten waarvoor u geboekt heeft.

Door het maken van een reservatie/boeking/aankoop of het doorgeven van uw persoonlijke data, zullen we uw persoonlijke data overmaken, bewaren of verwerken zoals hieronder uiteengezet.

We zullen alle redelijke stappen zetten dewelke noodzakelijk zijn opdat uw gegevens in overeenstemming met onderhavige Privacy Policy veilig verwerkt worden. Indien u niet zou wensen dat wij uw persoonlijke data verwerken, zal u begrijpen dat wij mogelijk niet in staat zullen zijn om u onze diensten te verschaffen.

Onderhavige Privacy Policy is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze Websites zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u dan ook aan de Privacy Policy van deze websites aandachtig te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Welke persoonlijke gevens worden verzameld en hoe bewaren we deze?

We verzamelen persoonlijke data over uzelf als (hoofd)boeker en over de personen waarvoor u geboekt heeft. Indien u hierover meer wenst te weten gelieve verder te lezen.

Persoonlijke data dewelke u aan ons verstrekt

  • Wanneer u boekt, of wanneer u een offerte vraagt, zullen wij uw naam, adres, emailadres, geslacht, telefoonnummer, geboortedatum, en persoonlijke reisvoorkeuren verzamelen evenals deze van de personen waarvoor u boekt. We hebben deze informatie nodig om u de diensten die u wenst te kunnen verstrekken.
  • Wanneer u een boeking maakt zal u ons, naast de in het vorige punt aangehaalde gegevens, mogelijkerwijze eveneens informatie vertrekken dewelke potentieel gevoelig is zoals gewenste maaltijden, eventueel medische gegevens om te reizen (bv. rolstoelgebruiker) of andere informatie (zoals bijvoorbeeld huwelijksreizen met personen van hetzelfde geslacht) en bijzondere wensen. We hebben deze informatie nodig opdat uw reiswensen kunnen uitgevoerd worden en om na te gaan of we deze kunnen vervullen. Als gevolg van de aard van de dienstverlening (buitenlandse reizen) moeten we deze gegevens mogelijkerwijze delen met leveranciers buiten de Europese Economische ruimte (EER) en dit zoals omschreven in onderhavige Privacy Policy.
  • Indien u niet wenst dat wij deze informatie van u bekomen, of wanneer u ons vraagt om (bepaalde) informatie te verwijderen, zou het kunnen dat wij niet in staat zijn om de diensten, dewelke u heeft verzocht, geheel of gedeeltelijk te verstrekken. U kan ons dan ook niet voor enige vergoeding aanspreken indien wij om deze reden de diensten die u heeft geboekt niet zouden kunnen leveren.
  • Indien u deelneemt aan een door THOMAS COOK georganiseerde wedstrijd of enquête, of indien u een probleem meldt in verband met onze diensten, zullen we uw naam en de relevante contactinformatie dienen te vragen.
  • Indien u ons contacteert, kunnen we uw naam, email of andere correspondentie met u bijhouden, en indien u ons telefonisch contacteert kunnen we mogelijk het gesprek opnemen voor training en dienstverleningsdoeleinden.
  • Wanneer u van onze diensten gebruik maakt, u op onze website surft of wanneer u onze reiskantoren bezoekt en u persoonlijke gegevens verstrekt maar geen boeking maakt, kunnen wij deze gegevens bijhouden voor een beperkte tijd.

Teneinde uw gegevens actueel, accuraat en volledig te houden, danken wij u om ons op de hoogte te houden wanneer er iets gewijzigd dient te worden.

Persoonlijke gegevens die we verzamelen

Persoonlijke gegevens die we van andere bronnen bekomen

Uw recht tot toegang tot uw persoonlijke informatie

U kan ons desgevallend ook vragen om de verwerking van de gegevens die we over u houden te beperken of te stoppen:

Overdracht van uw gegevens op een gestructureerde manier:

Hoe een klacht indienen